Glesbygdsverket

Landsbygdsforum och landsbygdens advokat

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2003 10:49 CET

Rapport till Regeringen om engelsk landsbygdspolitik.

Glesbygdsverket lägger idag fram för Regeringen
rapporten "Landsbygdsforum och landsbygdens advokat - nya verktyg i engelsk landsbygdspolitik". Rapporten beskriver det politiska program som i England lagts fram för landsbygdens utveckling och hur arbetet med landsbygdspolitiken organiserats.

- Vi valde att studera England eftersom man där har en annan och mer positiv på sin landsbygd. Där finns också något som vi saknar i Sverige nämligen en uttalad och tydlig viljeinriktning till vad man vill och hur man ser på sina landsbygder, förklarar Glesbygdsverkets generaldirektör Pia Enochsson.

I England drivs landsbygdspolitik på ett helt annat sätt än i Sverige. Departement och myndigheter skall inför olika beslut svara på frågor om vad beslutet kan komma att innebära för landsbygden. Systemet kallas för "Rural Proofing".
Dessutom har Landsbygdsforum av regeringen inrättats både på nationell och regional nivå där myndigheter och organisationer möts för att diskutera aktuella landsbygdsfrågor och komma med förslag till åtgärder. Vidare finns en landsbygdens advokat - en landsbygdsombudsman - som har tillträde till premiärministern ett par gånger om året för en genomgång av landsbygdens aktuella frågor.

-Det finns konkreta mål att följa upp bland annat när det gäller tillgänglighet till olika typer av service. Genom verktyg som Rural Proofing, landsbygdsforum, landsbygdens advokat och olika typer av uppföljningar har landsbygdens betydelse, dess människor och företag kommit i fokus på ett helt nytt sätt, säger Pia Enochsson.

Läs mer på: http://www.glesbygdsverket.se