Region.Västerbotten

Landsbygdskommittén till Mötesplats Lycksele

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2016 11:00 CEST

Den parlamentariska landsbygdskommittén kommer till Mötesplats Lycksele den 2 juni. Ledamoten Anna-Caren Sätherberg (S) talar vid konferensen om den regeringstillsatta kommitténs arbete för en blocköverskridande landsbygdspolitik.

Kommittén har som uppdrag att lämna förslag till en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Kommittén har slagit fast att Sverige måste bli bättre på att ta till vara på landsbygdens behov och möjligheter, att landsbygdens ska inkluderas i bredbandsmålen, att universitet och högskolor ska tillhandahålla mer flexibla utbildningslösningar och att det behövs en ökad statlig närvaro i hela landet, dvs en statlig omlokalisering.

- Landsbygdskommitténs arbete kommer ha stor betydelse för ett län som Västerbotten, där vi till stor del präglas av landsbygd, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Vi kommer framföra vår syn på landsbygdens utmaningar och självklart trycka på de behov som finns i Västerbotten. Att kommittén besöker Mötesplats Lycksele är också ett sätt för oss att visa hur vårt län jobbar med utvecklingsfrågor.

Kommittén gör under 2016 tolv dialogmöten runt om i landet och i juni befinner man sig i Västerbotten och bland annat på Mötesplats Lycksele. Kommittén består av 12 blocköverskridande representanter där Anna-Caren Sätherberg är en.

Kommittén kommer vid Mötesplats Lycksele presentera sina ställningstaganden och hur man ser på arbetet framåt för att skapa en hållbar landsbygdspolitik. Anförandet avslutas med ett panelsamtal mellan kommitténs representant och regionala företrädare från Västerbotten.  Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och göra medskick till landsbygdskommittén via www.motesplatslycksele.se inför konferensen.

Läs mer om landsbygdskommitténs delbetänkande och uppdrag här.

Läs landsbygdskommitténs debattartikel i DN från 31-03-2016 om sitt delbetänkande här.

För mer information:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör opinionsbildning Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/