Stoägarföreningen

Landsbygdsministern och stiftelsen Hela Sverige Skall Leva nobbar seminarium om nya möjligheter för utveckling av landsbygden

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2016 14:44 CEST

Landsbygden avfolkas. Sverige urbaniseras snabbast i EU. Ämnet är aktuellt genom PO Tidholms programserie Resten av Sverige som f.n. visas av SVT. Jordbruket är allt mer kapitalintensivt och minskar sitt behov av arbetskraft. Uppfödning och förädling av hästar är däremot en arbetskraftsintensiv verksamhet.

Det öppna landskapet växer igen. P1:s Naturmorgon har uppmärksammat att 96% av Sörmlands gräsmarker försvunnit de senaste hundra åren. Hästhållningen i Sverige ökar men hästarna importeras. Vår självförsörjningsgrad är bara 30% . Svensk landsbygd har unikt goda förutsättningar att producera de hållbara hästar som marknaden efterfrågar och det finns ny teknik som öppnar möjligheter att bedriva kvalificerad hästavel även i glesbygd. Möjlighet att skapa 40 000 nya jobb på landsbygden öppnar sig. I detta läge föreslår Lantbruksuniversitetets experter inplantering av visenter som lösning på igenväxningen och Jordbruksverket utesluter hästprojekt i landsbygdsprogrammets innovationssatsning.

Det första seminariet har temat ”Hur kan hästuppfödning bidra till landsbygdsutvecklingen? Är glesheten en fördel? ” och skulle anordnas på ELMIA den 28 oktober. Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht hade den 23 december 2015 lovat medverka och fått bestämma tidpunkt. Stiftelsen Hela Sverige Skall Leva inbjöds att lyssna men markerade strax sitt ointresse.

-Den 27 september var allt var klappat och klart med tid, plats ,lokal, finansiering, moderator

och föredragshållare säger föreningens ordförande Nils Munck. - Det fanns ingen indikation på att ministern skulle svika sitt löfte. Det visade sig dock att ministern hade fått förhinder men glömt meddela oss.

-Under min tid i näringslivet talade kvinnor ofta om ”glastaket” som hindrade dem från att synas

och få inflytande. Det är inte utan att jag nu börjar förstå vad de menade säger Nils Munck. Diskussionen om landsbygdsutveckling skall vara förbehållen en snäv krets. Lösningarna skall följa uppgjorda mönster och i detta mönster passar inte hästuppfödning in. Vi tvingas nu skjuta på det första seminariet men seminarieserien är inte nedlagd för detta. - Vi hoppas attityden skall ändras, avslutar han.

Ytterligare information

Nils Munck, ordf. Stoägarföreningen Sverige tel. 0733-31 85 01

Anders Darenius leg vet. adjungerad expert, 0706-74 28 79

Stoägarföreningen Sverige är en rasoberoende, rikstäckande opolitisk ideell förening för stoägare och andra med intresse av hästuppfödningsfrågor.