Landsbygdsdepartementet

Landsbygdsministern till internationellt möte i Haag om jordbruk, livsmedel och klimatförändring

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 10:21 CETHur man ska säkra en tryggad livsmedelsförsörjning med ett hållbart och miljöeffektivt jordbruk är temat på "The Hague Conference on Agriculture, Food Security and Climate Change". På fredag den 5 november deltar landsbygdsminister Eskil Erlandsson vid konferensen som är förberedande för de stundande klimatförhandlingarna i Mexico senare i år.

Konferensen syftar till att lyfta fram problematiken med en framtida tryggad livsmedelsförsörjning, samtidigt som vi står inför klimatförändringar som kommer skapa nya förutsättningar för världens länder. Eskil Erlandsson kommer att delta vid det rundabordsamtal som anordnas för att fastställa konferensens slutsatser.

- Detta är ett viktigt tillfälle för världens länder att diskutera en av de verkliga ödesfrågorna: hur vi ska föda nio miljarder människor 2050 samtidigt som konkurrensen om naturresurserna hårdnar. Det är en svår situation vi står inför, men jag är övertygad om att ett klimatsmart jordbruk kan bidra till att lösa klimatutmaningen och samtidigt främja en tryggad livsmedelsförsörjning, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Konferensen anordnas på initiativ av den holländska jordbruksministern tillsammans med bland annat FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.Kontakt:
Marie Wickberg
Politiskt sakkunnig
08-405 41 62