Landsbygdsdepartementet

Landsbygdsprogrammet - stärka konkurrensen för den svenska landsbygden

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 14:16 CET

Idag fattade regeringen beslut om ändringar i det förslag till landsbygdsprogram som Sverige ska lämna till EU-kommissionen. Fem miljarder kronor satsas per år.

Ändringarna syftar främst till att sätta ytterligare fokus på att skapa bättre konkurrensvillkor för den svenska landsbygden och det svenska jordbruket, bland annat genom att höja investeringsstödet med 100 miljoner per år.

- Landsbygdsprogrammet ger möjligheter för den svenska landsbygden genom att skapa förutsättningar för så väl nya som växande företag. Investeringsstödet är därför en viktig del så att människors kreativa företagande kan utvecklas, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Det svenska programmet utgår från EU:s tre mål för landsbygdsutveckling och syftar till att öka konkurrenskraften inom jord- och skogsbruk, förbättra miljön och landskapet samt arbeta för bättre livskvalitet och diversifiering av ekonomin på landsbygden.

- Landsbygdsprogrammet ger också bönderna möjlighet att hjälpa till med att återställa mark- och vattenkvaliteter vilket är värdefullt med tanke på att vi står inför en stor miljöutmaning, avslutar Eskil Erlandsson.


Kontakt:
Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59
therese.bengtsson@agriculture.ministry.se

Bernadette Lazar Faber
Pressassistent
08-405 11 65
070-621 97 47
bernadette.lazar-faber@agriculture.ministry.se