Sigtuna kommun

Landsbygdsrådet i Sigtuna kommun driver projekt ”Levande landsbygd med företagsutveckling i fokus”, med ekonomiskt stöd från Leader Upplandsbygd

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 14:01 CET

Landsbygdsrådet i Sigtuna kommun kommer under år 2014 att driva projektet ”Levande landsbygd med företagsutveckling i fokus”. Projektet får ett ekonomiskt stöd från Leader Upplandsbygd med 410 000 kronor.

Projektet syftar till att visa upp företagandet på landsbygden och därmed öka affärsmöjligheterna, synliggöra för tätortsbor och invånare med utländsk bakgrund vad landsbygden har för möjligheter och att erbjuda kompetensutveckling för föreningar och företagare på landsbygden. En inventering av företagandet på landsbygden kommer att göras. Hembygdsföreningarna i kommunen med dess cirka 1300 medlemmar och landsbygdsföretag kommer tillsammans med kommunen att samverka i projektet. Även boende och besökande kommer att kunna delta.

Huvudsyftet är att åstadkomma en långsiktig hållbar utveckling av landsbygden genom en ökad samverkan. Projektet uppfyller de intentioner som kommunens landsbygdsprogram har när det gäller att främja en levande och långsiktigt hållbar landsbygd.

Projektets mål är att:• minst 200 personer ska ha genomfört kompetensutveckling
• minst 60 företag ska ha haft möjlighet att visa upp sin verksamhet
• minst 200 besökare har tagit del av landsbygdsdagarna
• en broschyr med företag på landsbygden ska tas fram
• en gemensam hemsida för hembygdsföreningarna tas fram

Sigtuna kommun har en stor landsbygd med höga natur- och kulturvärden. En förutsättning för en hållbar utveckling är att de som bor och verkar på landsbygden kan göra det. Genom att stötta företagen på landsbygden skapas förutsättningar till en fortsatt levande landsbygd. De ökade kontakterna mellan företagen bidrar till social hållbarhet, ett stärkt företagande på landsbygden och en starkare samhällsekonomi, säger ordförande för Landsbygdsrådet och tillika kommunalrådet Bosse Andersson (C).

För frågor vänligen kontakta:
Bosse Andersson (C) på telefon 073-661 04 02.


Invånaren först – Allas lika värde – Kvalitet i fokus - Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.

Sigtuna kommun ligger i Storstocholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som årligen tar emot över 20 miljoner människor utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg. 

Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har cirka 42 000 invånare, ligger på fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city och är blev årets företagarkommun 2012.  För mer information: http://www.sigtuna.se