LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Landsbygdsutveckling kan ge ökad tillväxt

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 13:01 CEST

Kommissionen lägger med sitt förslag en grund för hur landsbygdsutvecklingen ska se ut i framtiden. Nu är det upp till den svenska regeringen att ta fram ett program för Sverige som bidrar till att ge ökad tillväxt i de gröna näringarna, säger LRFs ordförande Caroline Trapp i en kommentar till Kommissionens förslag.


- Det är bra att systemet blir mer överskådligt och förenklat. Systemet ska leda till förbättrad tillväxt och inte fler regler, poängterar Caroline Trapp.
Inför nästa budgetperiod föreslår Kommissionen relativt långtgående förändringar i hur programmen för landsbygdsutveckling ska se ut. Fler aktiviteter ska samlas under samma tak. LRF anser att en breddning kan vara bra för att öka förutsättningarna för en bra landsbygdsutveckling.
- Nya program får dock inte innebära att gamla väl fungerande satsningar ställs åt sidan understryker Caroline Trapp. I Sverige är jordbrukets miljöprogram och åtgärder i mindre gynnade områden (LFA-stöd) mycket centrala insatser. Vi har goda erfarenheter av inte minst miljöprogrammen, och det är därför viktigt att dessa åtgärder kan fortsätta i minst nuvarande omfattning.
Efter reformen av EUs jordbrukspolitik (MTR-beslutet) är det nödvändigt att det svenska miljö- och landsbygdsprogrammet blir ordenligt tilltaget och genomarbetat.
- Det här programförslaget måste nu matchas med tillräckliga ekonomiska ramar i EU. I detta sammanhang bör den svenska regeringen nyansera sig och i EU inte bara driva frågan om en minskad EU-budget. Miljö- och landsbygdsprogrammet ger synlig nytta för vårt öppna landskap och hjälper svenska bönder i vårt långtgående miljöarbete.