Länsstyrelsen i Östergötlands län

Landshövding Björn Eriksson och biskop Martin Lind inviger och välsignar Östergötlands nyaste naturreservat.

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 09:22 CEST

I miljömålet Levande skogar ingår att värdefulla skogar i landet ska bevaras för framtiden. Länsstyrelsen har nyligen beslutat om naturreservatet Hästenäs kyrkskog vid Yxningen i Åtvidabergs kommun. Naturreservatet är ett av de större skogsreservaten i Östergötland och Sydsverige. Bildandet av naturreservatet har skett i nära samarbete med markägaren som är Linköpings stift genom Egendomsnämnden och Länsstyrelsen. Stiftet har stått för halva kostnaden och den svenska staten genom Naturvårdsverket för den andra hälften.

I Hästenäs kyrkskog finns ett stort, över 400 ha, barrdominerat gammelskogsområde med stort lövinslag och mycket hög andel av nyckelbiotoper, sk värdekärnor, med mycket höga naturvärden. I naturreservatet finns många hotade arter av olika slag; insekter som svart praktbagge på gammeltallar, svampar i form av ullticka på granlågor finns allmänt i området. Dessutom finns också mycket krävande hotade arter som blackticka på granlågor och raggbock på tallågor. Området är starkt kuperat och ligger vid sjön Yxningen i Åtvidabergs kommun. Hästenäs kyrkskog ingår också i det europeiska nätverket Natura 2000.

Tid: Fredag 31 mars kl. 10.00 - ca 13.15
Plats: Samling vid Yxnerums kursgård nära Yxnerums kyrka, se bifogad karta

Program:
10.00 Fika på kursgården
10.30 Gemensam transport i buss till naturreservatet (bara kort sträcka)
10.45 -- 11.45 Mindre vandring i naturreservatet 12.00 - 12.20 Invigningsceremoni i naturreservatet

Media är välkommen att delta under hela eller delar av programmet.

För mer information kontakta gärna:
Maria Taberman, 013-19 63 25, 0703-18 63 25 maria.taberman@e.lst.se

Skickar oxå lite bilder som kan fås via Maria Taberman!

Mariethe


Mariethe Larsson,
Informationschef
E-post: mariethe.larsson@e.lst.se
Arb: 013-19 63 75 ,
Mobil: 0703- 66 73 66

Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3, 58186 Linköping