Trafikverket

Landshövding Bo Könberg blåste igång Trafikverkets ombyggnad av bangården och perrongerna vid Flens järnvägsstation

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 17:00 CEST


För att ytterligare öka säkerheten och förbättra tillgängligheten för resenärerna bygger Trafikverket nu om bangårdsområdet och perrongerna vid Flens järnvägsstation. Torsdagen den 16 september hölls en invigningsceremoni där bland andra landshövding Bo Könberg deltog.

– Vi är glada att nu äntligen kunna komma igång med den efterlängtade ombyggnaden av Flens bangård. Åtgärderna kommer att innebära en avsevärd förbättring för säkerheten och tillgängligheten för alla resenärer till och från Flen, sade Einar Schuch, regionchef på Trafikverket Region Öst i sitt tal under invigningsceremonin.

Fakta
Ombyggnaden syftar till att förbättra säkerheten för tågresenärerna och till att modernisera utformningen av järnvägsperrongerna.

• Plattformen mellan spår 2 och spår 3 breddas, anpassas och utrustas för förbättrad tillgänglighet.
• Plattformen förses med en trappa och ytterligare en hiss på stationssidan, för att förbättra anslutningen till befintlig gång- och cykeltunnel under spåren.
• Nuvarande plattformsövergång mellan spår 1 och 2 kommer att stängas.
• Spår 3 och 4 får nya lägen.
• Spår 5 byggs om till stickspår för att skapa uppställningsmöjlighet för fordon.
• Ett antal oanvända spår och växlar kommer i och med ombyggnaden att slopas. 
• Mark och omgivning vid spår 4 förbereds för eventuell framtida permanent plattform.

Kontakt:
Sten Häggström, byggledare Trafikverket, tel. 070-724 79 83.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.