Länsstyrelsen Västerbotten

Landshövding Magdalena Andersson vald till ordförande i ProcessIT Innovations

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 13:41 CEST

ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum i norra Sverige som arbetar för att, tillsammans med industriellt inriktade IT-företag, ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov. Vid rektors beslutsmöte (Luleå universitet) den 28 maj utsågs Västerbottens landshövding Magdalena Andersson till ny ordförande.

ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum för process-och verkstadsindustrierna, universiteten samt IT-företagen inom framför allt Västerbotten och Norrbotten. Det fleråriga samarbetet har medfört att ProcessIT Innovations idag är ett välkänt och respekterat samarbetscentra med ett hundratal pågående och avslutade projekt. Lars Atterhem, Biosteam, har utsetts till vice ordförande.

För mer information kontakta:
Magdalena Andersson
Landshövding Västerbottens län
070-645 90 90
magdalena.andersson@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 01
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.