Länsstyrelsen i Jämtlands län

Landshövding Maggi Mikaelssons tjänstledighet

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 10:38 CET

Landshövding Maggi Mikaelsson förklarade under en presskonferens på eftermiddagen sitt beslut att ta tjänstledigt.

– Jag sa igår att det finns två avvägningar som måste göras; vad jag vill, och vad regeringen vill, säger Maggi Mikaelsson. Min bedömning har varit att jag tycker att domen är fel. Domen har inte vunnit laga kraft, påföljden är den lägsta man kan ge och tingsrätten har bedömt brottet som lindrigt. Jag har också fått mycket stöd från olika företrädare i och utanför länet. Sammantaget innebar det att jag tyckte att jag skulle ha kunnat sitta kvar i avvaktan på en slutlig dom.

– Jag har diskuterat situationen med Mats Odell, som gjorde en annan bedömning och vi har kommit överens om att jag tar tjänstledigt från uppdraget som landshövding. Länsrådet Uno Svaleryd går in som tf landshövding och jag kommer att stå till regeringens förfogande.

– Jag tycker att frågan om vad som räknas som otillbörligt är principiellt viktig för ledande företrädare och hoppas på ett snabbt besked i frågan om prövningstillstånd.

– Jag tar naturligtvis inte lätt på en dom i Tingsrätten, men tycker ändå att älgjakten på Medstugans marker har fått oproportionerliga dimensioner.

För mer information kontakta:
Maggi Mikaelsson, landshövding, 070-671 03 69