Länsstyrelsen i Stockholms län

Landshövding Per Unckel anordnar speed dating på hotell

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 09:00 CET

När företagare träffar andra företagare skapas nya affärsmöjligheter, nya affärsidéer, nya produkter och ny expansion till utländska marknader. Därför bjuder nu landshövding Per Unckel in till en företagarträff med speed dating.


- Det är i det närmaste en självklarhet att företagare födda i Sverige och företagare födda utomlands kan dra nytta av varandras kunnande och kontaktnät. Att inte använda den dynamiken vore resursslöseri, säger Per Unckel.

Global tillväxt hemma är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Företagarna och Tillväxtverket. Tisdag 23 november anordnas ett stort affärsmöte enligt modellen business dating - speed dating för företagare.

Temat för träffen är ökad export och import. Syftet med företagsträffen är att skapa kontakter mellan företagare födda i Sverige och företagare födda utomlands. Utvärderingar visar att business dating under två och en halv timme i genomsnitt ger två nya affärer eller utvecklingssamarbetet.

- Uttrycket speed dating kanske får en och annan att skratta men jag kan försäkra att detta är strukturerat nätverkande på blodigt allvar. Ökad globalisering, höjt tempo och ständigt förbättrade kommunikationsmöjligheter gör affärskontakter över nationsgränser till en realitet för allt fler företagare. Vi vet av erfarenhet att våra företagarträffar underlättar detta, säger Per Unckel.

Nya tillväxtmarknader står för nästan hälften av den globala produktionen men svenska företag handlar i dag i stort sett med samma länder som för tio år sedan. För att kunna växa måste svenska företag själva börja handla med, och investera i, de länder som växer.

- Ett välkänt hinder för svenska företag är ofta brist på arbetskraft och rätt kompetens. Samtidigt finns det i Stockholmsregionen mängder av personer med utländsk bakgrund som har såväl den efterfrågade kompetensen som erfarenheten och kontaktnäten i sina forna hemländer som svenska företagare saknar och efterfrågar. Utrikes födda saknar å andra sidan många gånger kontaktnät i Sverige, säger Per Unckel.

Media inbjuds att närvara under företagsträffen.

Tid: Tisdag 23 november 2010 kl 13.30-17.00.
Plats: Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Globenområdet, Stockholm.
Arrangör: Global Tillväxt Hemma, ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Företagarna i Stockholms län och Tillväxtverket.

Läs mer: www.businessdating.se

För kontakt och mer information:
Luiza Jastrzebska, avdelningen för tillväxt, Länsstyrelsen. Tfn 08-785 40 72, 073-050 40 72.
Olle Castelius, presschef Länsstyrelsen. Tfn 08-785 45 50 ,076-785 45 50.