Naturskyddsföreningen

Landshövdingarna sviker skogsskyddet

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 09:00 CEST

Endast fem län kommer att nå målet för bevarande av skyddsvärda skogar om arbetet fortsätter i samma takt som nu. Och det trots att det statliga anslaget till skogsskydd är större än någonsin tidigare.

Det visar en granskning som Svenska Naturskyddsföreningen gjort i tidningen Sveriges Natur. Generellt har tempot ökat de senaste åren men arbetet måste gå dubbelt så fort om riksdagens miljömål ska nås i tid.

- Det är helt oacceptabelt att vissa län slagit av på takten i arbetet med att skydda skogar, samtidigt som det finns mer statliga pengar till reservat, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen. Inte ens det beslutade miljömålet är tillräckligt för att rädda den biologiska mångfalden i skogen.

Anslaget för reservat har tredubblats sedan slutet på 1990-talet. Trots det har Skåne, Örebro och Blekinge minskat takten i sitt skyddsarbete de senaste åren. Andra län påskyndar bildandet av reservat. I Värmland har man aktivt valt att prioritera skogsskyddet och har tredubblat markinköpen sedan 1999. Även Östergötland har ökat takten.

- Det är uppenbart att det handlar mer om länsledningens vilja än om resurser, säger Mikael Karlsson. Landshövdingarna måste ta sitt ansvar för att nå miljömålet. Allt annat är trots mot riksdagens beslut. Det handlar helt enkelt om att prioritera.

Granskningen gäller länsstyrelsernas arbete under 2002 och utgår från statens miljömål - att cirka två procent av all skog nedanför fjällregionen ska vara skyddad inom tio år. Det klarar bara fem län med nuvarande takt. Tio län kan nå målet inom 30 år och två län, Södermanland och Kronoberg, skulle behöva 40-60 år på sig för att nå samma mål.

- Ett par län klarade inte att bilda ett enda reservat förra året och det är för bedrövligt, anser Jonas Rudberg, skogshandläggare vid SNF. Om inte arbetet påskyndas riskerar Sverige att få en naturvårdskarta som inte styrs av prioriteringar baserade på naturvärden, utan av länsledningars intresse eller ointresse.

Läs gärna mer i Sveriges Natur som kommer ut idag.