Länsstyrelsen i Västernorrland

Landshövdingen arbetar för att behålla tingsrätten i Härnösand

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2007 14:04 CEST

Landshövdingen vill att tingsrätten ska vara kvar i Härnösand. Det framgår av en skrivelse som landshövdingen skickar idag till regeringen. Bakgrunden är att en statlig utredning, som regeringen beställt, föreslår länsvisa domsagor med en huvudort i varje län dit tingsrätten lokaliseras. I vårt län skulle det innebära till Sundsvall. Tingsrätten i Härnösand skulle därmed få avvecklas liksom det med Härnösand samordnade tingsstället i Örnsköldsvik.

Samtidigt pågår en översyn från Domstolsverket om länsrätternas framtida antal och lokalisering. Förslagen härifrån pekar mot att länsrätten i Östersund och Härnösand blir ett. Länsstyrelsen anser att man måste samordna dessa båda utredningar och föreslår därför i skrivelsen att tingsrätt och länsrätt samlokaliseras för att få större ärendemängd, som man för övrigt redan gjort i Härnösand.
- Det får inte bli så att interna effektivitetskrav ska stå över medborgarnas behov av att utan alltför långa restider kunna komma i kontakt med rättsväsendet. Om utredningsförslagen blir verklighet är risken stor att tingsrätterna fjärmas från lokalsamhällena. Dessutom skulle en flytt av tingsrätten och i värsta fall även länsrätten få stora konsekvenser för en liten kommun som Härnösand. Det är en självklarhet att domstolarna även i fortsättningen finns i våra residensstäder, säger landshövding Gerhard Larsson.

I skrivelsen framhålls också att tingsrätten i Sundsvall bör bibehållas med hänsyn till att de högre rätterna finns där idag.