Länsstyrelsen i Uppsala län

Landshövdingen besöker Älvkarleby

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 17:30 CEST

Onsdagen den 27 oktober besöker landshövding Peter Egardt Älvkarleby kommun. Syftet med besöket är att träffa ansvarig politiker och tjänstemän inom kommunen och att föra en diskussion om aktuella frågor inom kommunens och länsstyrelsens verksamhetsområden.

Besöket inleds kl. 13.00 med rundvandring och lunch på Laxön. Därefter åker man till kommunhuset i Skutskär för överläggningar. På dagordningen står bland annat diskussioner om de s.k. LIS-områdena i Älvkarleby (strandnära områden som är lämpliga för utbyggnad), förslag till ett stort naturreservat längs Gårdskärskusten, myggfrågan, flyktingmottagande och Dragon Gate.

Från Länsstyrelsen i Uppsala deltar förutom landshövding Peter Egardt även stabschef Peter Huotila. Från Älvkarleby kommun: Lars Skytt (S), kommunstyrelsens ordförande, Inga-Lil Tegelberg (S), vice ordförande och Kenneth Holmström (M), ledamot i kommunstyrelsen.

Från tjänstemannasidan deltar Annika Forsberg, kommunchef, Anna-Karin Jakobsson, bygg- och miljöchef, Kerstin Brannerydh, barn- och utbildningschef samt Erik Svedman, kommunsekreterare.

För mer information, kontakta:

Stabschef Peter Huotila, Länsstyrelsen i Uppsala län, tfn 018-19 53 54, 0705-58 99 69


Med vänlig hälsning
Leena Marandi
Pressekreterare
Länsstyrelsen Uppsala län
751 86 Uppsala
tfn: 018-19 53 09, 070-5922 452