VH assistans

Landshövdingen besöker VH assistans: Personlig assistans för små barn ger förutsättningar för livet

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 07:42 CET

Landshövdingen i Västerbotten, Chris Heister, besöker idag VH assistans, för att informera sig om livssituationen för personer med funktionshinder och barnperspektivet i assistansen.

-Arbetslösheten bland personer med funktionshinder i arbetsför ålder är förödande, nio av tio är utan jobb, samhället borde påverka det som kan påverkas, funktionshindren är bestående och livslånga, men individen kan absolut ha ett fungerande yrkesliv och en aktiv fritid. För att personer med funktionshinder ska kunna vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden krävs mer resurser och möjligheter i form av personlig assistans, hjälpmedel och anpassningar. Det behövs en förtydligad lagstiftning där man bortser från minuträkning och istället ser till hela behovet. Vi borde se till att fler personer beviljas personlig assistans och inte färre, säger Veronica Hedenmark, VH assistans.

Barnperspektivet i assistansen är vitalt. Veronica Hedenmark tycker det är viktigt att ha en normbild även för barn med funktionshinder, prata med barnen om vad de ska bli när de blir stora, hur de ska leva och bo, förebilderna saknas.

- Jag tror att många inte vågar prata med sina barn om framtiden, för den ter sig så oviss. Boende- och framtidsfrågor är supersvåra för vem som helst, och särskilt för gruppen unga vuxna med funktionshinder, därför anser jag att man borde utbilda syokonsulenterna mycket mera än vad som görs idag.

Tusentals barn saknar personlig assistans

Idag är 42 900 svenska föräldrar berättigade till vårdbidrag, men endast 3.222 barn har ett beslut om rätt till personlig assistans. Skillnaden på 40000 är anmärkningsvärd, och frågan om personlig assistans redan i tidig ålder är alldeles för viktig för att negligeras.

- Varför får så många svaret att barnet är för litet för att få personlig assistans, när det är behovet och inte åldern som avgör? Även små barn kan ha ett omfattande hjälpbehov, mycket större än vad som inryms i ett normalt föräldraansvar.
Det är viktigt att kommunens och försäkringskassans handläggare tar med barnperspektivet i sina beslut i betydligt större utsträckning än idag. Syskon till barn med funktionsnedsättningar har också rätt till sina föräldrar. Om ett barn beviljas personlig assistans gagnar det hela familjen. Offentliga förebilder saknas Det är viktigt att kunna känna sig som en del i en gemenskap, faktiskt mycket viktigare än vad vi tänker på till vardags, slår Veronica Hedenmark fast.

Förebilderna saknas, det är sällan vi ser personer med funktionshinder i det offentliga rummet i politiken, i media eller som ledare för organisationer och företag.

- Jag minns själv hur jag i tonåren längtade efter förebilder, vuxna personer med funktionshinder som levde ett vanligt Svenssonliv med jobb, villa och bil. Nu försöker jag att vara den förebild för andra som jag själv saknade så mycket som ung. Det fungerar bra att göra karriär, resa och ha en livfull fritid, även om man som jag har ett ganska omfattande funktionshinder.

Och man måste börja med barnen, VH kids sommarkollon har kommit till för att barnen och ungdomarna ska få träffa varandra, få vuxna förebilder men också få andra barn som förebilder, det är lika viktigt det, menar Veronica Hedenmark.

Rädsla, okunskap och kostnader

Det har gått tio år sedan riksdagen slog fast de handikappolitiska målen som säger att personer med funktionsnedsättning ska ha lika förutsättningar för goda levnadsförhållanden som andra medborgare. Men gapet mellan idé och verklighet är stort.

Folkhälsominister Maria Larsson (KD) hoppas på initiativ från arbetsgivarna för att ge fler jobb och tycker det är ”mycket bekymmersamt att personer med funktionshinder inte finns på arbetsmarknaden. Vi har haft samtal med arbetsmarknadens parter - politiken kan göra en del, men parterna kan också göra mycket. Mycket beror på rädsla och okunskap”.

Veronica Hedenmark anser att det även är en kostnadsfråga för arbetsgivarna.

-Alla arbetsgivare som anställer personer med funktionshinder borde få kostnaderna för anpassning och hjälpmedel täckta av staten. Det sker redan idag när det gäller exempelvis skrivbord och datautrustning, men vad hjälper det när man inte ens kommer in i lokalen? Ramper och dörröppnare skulle enkelt avhjälpa hindren, de största problemen är småsaker som två trappsteg vid entrén och ingalunda de k-märkta husen, slår Veronica Hedenmark fast.

Landshövdingen besöker VH assistans tisdag den 29 nov kl 11.30, Vasagatan 6 i Umeå För mer information ring Didrik Viklund, kommunikationsassistent, 073-802 29 29

VH assistans grundades av Veronica Hedenmark 1997, vi har 14 års erfarenhet av att arbeta för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Idag är vi mer än 900 medarbetare från Kiruna i norr till Ystad i söder. VH assistans har tre olika delar. VH assistans, VH kids och VH action. VH assistans för alla med höga krav på sin assistans. VH kids, för barn med funktionshinder, deras syskon och kompisar. VH action, personlig assistans med attityd för unga vuxna med funktionshinder. Vi anordnar även skidresor, bad- och solresor samt sommarkollon varje år, och man behöver inte vara kund hos oss för att delta.

VH assistans är ett företag där assistenter och kunder får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans. Detta kräver respekt, lyhördhet och en empatisk förmåga av såväl ledare som personliga assistenter. VH assistans utför rekrytering, utbildning, handledning samt friskvård. VH assistans hjälper även till med myndighetskontakter samt skriver ansökan om personlig assistans.