Länsstyrelsen i Örebro län

Landshövdingen inbjuder till rådslag om nya regioner

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 13:03 CET

– Länsgränserna har överlevt sig själva.
Så sammanfattar landshövding Sören Gunnarsson sin syn om nya, större regioner som kommer att vara ett hett samtalsämne i morgon, då den parlamentariska ansvarskommittén lämnar sin slutredovisning till regeringen.
Men var hör Örebro län hemma i en ny konstellation. För att bl.a. reda ut detta bjuder nu Sören Gunnarsson in andra aktörer i Örebro län till ett regelbundet återkommande Landshövdingemöte.

– Landshövdingemöten är tänkt att vara en viktig., återkommande mötesplats där olika aktörer inom och utanför det politiska systemet och den statliga sektorn får möjlighet till en dialog kring det regionala utvecklingsarbetet i länet, säger Sören Gunnarsson.

Första ämnet är just ansvarskommitténs betänkande och den tänkta upplösningen av länsgränser – från 21 län till halva antalet ”storregioner”. Ansvarskommitténs ordförande Mats Svegfors, tillika landshövding i Västmanland, kommer att berätta på det första Landshövdingemötet den 26 mars.

– Jag vill ha en öppen dialog om hur vi ska hantera gränserna, säger Gunnarsson. Vi måste lyssna till landstinget, de politiska organisationerna, näringslivet, Regionförbundet, andra statliga myndigheter och inte minst medborgarna. Sjukvårdsfrågorna är svåra och viktiga. Därför är landstingets frågor också med på första mötet.

Sören Gunnarsson framhåller att Örebro län är bra på att samarbeta över gängse gränser och är motsatsen till protektionistiskt:

– Länets mest framgångsrika projekt bygger på länsövergripande samarbeten, som t ex Mälar- och Svealandsbanan, Universitetet och samarbete med andra landsting för att få kvalificerad sjukvård.

– Medborgarna och företagen har visat genom sina umgängesmönster, affärsrelationer och pendling till arbete och utbildning att länsgränserna inte är bindande. Vi offentliga beslutsfattare måste anpassa service och infrastruktur efter verklighetens behov.

Den oundvikliga frågan: Vilket eller vilka län ska Örebro slås ihop med?

–Jag kan bara konstatera att vi är en oumbärlig kugge från Oslo till Östersjön och att vi i EU:s strukturfonds perspektiv tillhör en region som heter Östa Mellansverige. Men låt oss diskutera det öppet så att alla kan säga vad de tycker.

Landshövdingemötet är en del av den nya mötesplatsen mellan stat och andra aktörer i länet. Förutom landshövdingemötet ska det hållas Landsbygdsråd, Råd för statlig samordning, Integrationsråd, Företagsråd, Jämställdhetsråd, Råd för skydd och säkerhet, Miljömålsråd, och Råd för Social utveckling.

Örebro kommer också att bli lite av ett nationellt centrum för diskussioner kring nya regioner den 10 och 11 maj i år. Då träffas nämligen alla Sveriges landshövdingar på Örebro Slott . Mötet går under rubriken ”Gränslöst växande”. Förutom regionfrågorna så kommer infrastruktur och kommunikationer, samverkan, universitetsfrågor – och Carl Jan med på mötet . Förutom landshövdingar och länsråd deltar bl.a. generaldirektörer resp. VD för Vägverket, banverket och SJ samt kommun- och finansminister Mats Odell.För mer info: Presschef Sten Renglin, 019 – 19 35 28, 0706-20 42 09. Om landshövdingemöten och andra rådslag även Marianne Karlsson, 019 – 19 39 65.