Länsstyrelsen i Östergötlands län

Landshövdingen invigde nätverksträff för landsbygdsutveckling

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 11:38 CEST

Den östgötska landsbygden har stora möjligheter att utvecklas. Under en landsomfattande nätverksträff vid Vårdnäs i Östergötland diskuteras hur landsbygden ska stärkas ytterligare. Landshövding Björn Eriksson och jordbruksminister Eskil Erlandsson deltar i diskussionerna under första dagen.

Länsstyrelsen Östergötland arbetar aktivt med att utveckla landsbygden, framför allt genom det omfattande landsbygdsprogrammet. Inom ramen för landsbygdsprogrammet finns en stor pott pengar från EU att fördela till projekt, företag och enskilda lantbrukare. Länsstyrelsen fördelar också jordbruksstöd från EU till länets lantbrukare. Här krävs en omfattande kontrollverksamhet för att se till att alla regler följs. Den stora frågan under våren har varit att Länsstyrelsen inte fått tillräckligt med pengar för att kunna bedriva den omfattande kontrollverksamheten som EU kräver.

- Det är glädjande att jordbruksministern förstår vårt problem. Jag hoppas och tror att mer pengar kommer till kontrollverksamheten inom Länsstyrelsen Östergötland, säger Björn Eriksson.

I sitt invigningstal betonade Björn Eriksson vikten av brett lokalt engagemang i projekten inom landsbygdsprogrammet där Leader-metoden är ett exempel.

- Leader-konceptet är en vinnande samverkansform men kräver att också vi så kallade höjdare tar vårt ansvar. Under mitt sista år som landshövding kommer landsbygdsutvecklingen att inta en tätposition. Nu gäller det att snabbt ta vara på de nya möjligheterna som finns i landsbygdsprogrammet, säger Björn Eriksson.

Björn Eriksson tog också upp Länsstyrelsens nya ansvar för djurskyddet som börjar gälla från och med årsskiftet.

- Min oro berör inte själva övertagandet, som är en rätt och riktig åtgärd, utan att det även här brister i finansieringen, säger Björn Eriksson.

Det pågående landsbygdsprogrammet sträcker sig fram till 2013. Programmet slår fast de övergripande målen för hela EU. Varje land har dock möjlighet att välja de enskilda stödformer som passar dem bäst. Länsstyrelsen ansvarar för att de stödpengar som finns fördelas rättvist till olika projekt inom landsbygdsprogrammet.

Leader-metoden ett sätt att tillämpa en del av stöden i landsbygdsprogrammet. Den går ut på att olika aktörer på landsbygden samarbetar med den offentliga sektorn för att driva på utvecklingen i deras hembygd.