Länsstyrelsen i Uppsala län

Landshövdingen leder delegation till Vallonien

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 10:54 CET

Landshövdingen Anders Björck reser den 26-28 februari tillsammans med representanter från Uppsalas båda universitet samt näringslivet till regionen Vallonien i södra Belgien. Syftet med besöket är utökade kontakter mellan Vallonien och Uppsala län inom både näringsliv och kultur.Det officiella besöket sker efter en inbjudan av regionens ekonomi- och utrikes-handelsminister. Sex företag med inriktning bio- och medicinteknik deltar liksom representanter från Uppsala Universitet, SLU samt STUNS (Stiftelsen för samverkan mellanuniversiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle).– Syftet med besöket är att stärka näringslivs- forsknings- och kultur kontakterna mellan Uppsala län och Vallonien. Det sker bland annat genom utökade kunskaper och utbyte mellan vallonska ättlingar i vårt län och Vallonien, berättar landshövding Anders Björck.En rad företagsbesök är också inplanerade:– Närmare fyrtio möten är redan inbokade med vallonska företag. Vi har haft god hjälp av Uppsala BIO och Uppsala Innovation Centre för att välja ut de svenska företagen. Exportrådet i Vallonien har också lagt ner ett stort arbete på att hitta företagskontakter på plats och det intresse Uppsalaföretagen väckt bådar gott, säger landshövding Anders Björck.Ett möte med landshövdingen i Liège samt studiebesök vid Valloniens parlament i regionhuvudstaden Namur och universitetet i Liège är också inplanerade. Delegationen besöker även Glaxo Smith Klines vaccinfabrik i Rixensart utanför Liège.I delegationen ingår förutom landshövding Anders Björck även VD Curt Nilsson, STUNS, professor Ulf Pettersson, Uppsala Universitet, docent Martin Wierup, SLU, VD Lars Jonsson, Uppsala universitets utvecklings AB samt Martin Brozek, internationell handläggare vid Länsstyrelsen i Uppsala län. På företagssidan deltar Pharma Consulting Group, AroCell, ROP Pharma, Beactica, Compumine samt Genetta Soft.I Uppsala län har föreningen Vallonbruk i Uppland sedan ett tiotal år bedrivit samarbete, främst inom kultursidan, med Vallonien. Östhammars kommun är vänort till Durbuy i Vallonien.För ytterligare information, kontakta:

Landshövding Anders Björck, tfn 018-19 53 08

Martin Brozek, internationell handläggare, tfn 0705 30 50 01