Länsstyrelsen i Västernorrland

Landshövdingen motsätter sig privatisering av statens veterinärer

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 11:41 CEST

En privatisering av den statliga veterinärorganisationen skulle få negativa konsekvenser för Västernorrland. En privatisering skulle på grund av kundunderlaget med största säkerhet leda till färre fältverksamma veterinärer i länet som i sin tur allvarligt skulle äventyra både djurskydd och smittskydd. Risken är därför stor att den veterinära fältverksamheten i länet sakta men säkert kommer att urholkas. Det framhåller landshövding Gerhard Larsson i en skrivelse idag till regeringen med anledning av ett utredningsförslag om att den statliga veterinärorganisationen ska övergå i privat regi.

- Jag tror inte att det är möjligt att privatisera veterinärverksamheten i länet och avslår därför hos regeringen utredningsförslaget om privatisering av länets idag dryga 20-tal statsanställda veterinärer. Jag kan ha viss förståelse för argumenten att privatisera i folkrika och djurrika områden i landet men inte i vår glesbygd med långa avstånd, säger landshövding Gerhard Larsson.

Länsstyrelsen bedömer också att utredningen överskattat de privatpraktiserande veterinärernas vilja att gå jour. Länsstyrelsen framhåller vidare att några konflikter och motsättningar mellan statliga och privatpraktiserande veterinärer som utredningen redogör för inte förekommer i vårt län. Tvärtom har man här ett gott samarbete.

I Västernorrland finns idag fyra statliga veterinärstationer, Sundsvall, Nyland, Sollefteå och Örnsköldsvik med sammanlagt 20 veterinärer. Det finns dessutom 22 privatpraktiserande veterinärer som arbetar med smådjur och hästar. De dygnstäckande jourverksamheten sköts helt av de statliga veterinärerna.För ytterligare kommentarer kontaktat landshövdingen via sekr 0611-34 93 50.

För sakinformation kontakta länsveterinär Helen Ahlkvist tel 0611-34 91 06 eller 070-652 11 42.