Länsstyrelsen i Västernorrland

Landshövdingen rycker in för att stoppa nedgradering av Dannero travbana

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 11:24 CEST

I ett brev idag till Styrelsen för Svenska Travsportens Centralförbund (STC) argumenterar och motiverar landshövding Gerhard Larsson för förutsättningarna
att bibehålla minst dagens antal travdagar på Dannero travbana och därmed underlag för V75.

Bakgrunden är att STC och ATG i en utredning Framtidens Travsport planerar att införa ett antal normkrav för travbanor som bedriver året runt-verksamhet. Konsekvenserna skulle bli att ett antal travbanor inte uppfyller normerna fullt ut och därmed förlorar travdagar i ATG-systemet, Dannero ligger härvid i farozonen.

Landshövdingen vill nu se till att villkoren för Dannero inte försämras. Han framhåller de stora och betydande investeringarna som gjorts vid travbanan under senare år och understryker att centrala travinstanser inte får äventyra en långsiktig utveckling av Dannero.

- Trots att den är en förhållandevis liten travbana har Dannero uppnått en mycket hög standard och är i de allra flesta avseenden en kvalificerad och modern hästarena med bland annat trav, montéridning, ungdomsverksamhet. Dannero har stor betydelse för regionen och är viktig för travsporten och för regionens hästnäring i sin helhet, säger landshövding Gerhard Larsson.

Landshövding betonar att Ådalens Travsällskap visat de kvaliteter som behövs för att bedriva verksamhet året runt och att samhället därtill genom konkreta ekonomiska stöd har visat stor tillit till Danneros framtid. Därför finns det inte några skäl till att antalet travdagar ska minskas eller att formerna för tävlingar försämras. Landshövdingen föreslår istället att STC medverkar i den fortsatta utvecklingen av Dannero travbana så att antalet travdagar istället kan utökas.