Länsstyrelsen i Västernorrland

Landshövdingen skriver till nye jordbruksministern om en utökad sälskadeersättning

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 08:53 CET

I avvaktan på beslut om eventuell minskning av sälstammen längs svenska kusten anhåller landshövding Gerhard Larsson i ett brev idag till jordbruksminster Eskil Erlandsson att sälskadeersättningarna utökas till 40 miljoner kronor. Bakom kravet från Gerhard Larsson står samtliga landshövdingar längs svenska kusten. Landshövdingarna har tidigare i år vänt sig till regeringen, men vill genom detta brev få den nya regeringen att engageras i problemen med tilltagande sälskador på fisket.

- Att öka sälskadeersättningarna är dock ingen slutlig lösning på problemen eftersom sälstammen tillåts öka i stort sett obegränsat. Vi efterlyser därför också en förvaltningsplan, som bestämmer hur stort sälbeståndet ska få vara och med vilka metoder yrkesfiskarna ska få freda sina redskap, säger Gerhard Larsson.

Gråsälsbeståndet på mellan 20 000-30 000 ökar med en hastighet på 8% per år.

Sälens skadeverkningarna beräknas kosta de svenska yrkesfiskarna 50-60 miljoner kronor. Problemen sprider sig söderut och har nu nått norra och mellersta Östersjön där fisket efter torsk med garn visar på skador och förluster på mer än 60% av normal fångst.

Utefter norrlandskusten har fiskarena alltmer tvingats övergå till så kallat plumsfiske där man under korta fisketillfällen försöker skrämma fisken in i näten. Men även där har nu sälskador börjat uppstå. Man har också övergått till fiske med ryssjor och mjärdar i de innersta fjärdarna.

- Dessa sätt att fiska är mindre lönsamma än det traditionella fisket. Problemet visar sig också när det gäller strömmingsfisket vid norrlandskusten där surströmmingssalterierna på grund av minskad tillgång på fisk i år endast kunnat lägga in 50% av behovet, säger landshövding Gerhard Larsson.

Skadorna på fisket på västkusten begränsar sig till knubbsälarnas skador på ålfisket, men kan ändå vara av stor ekonomisk betydelse för den enskilde fiskaren och berättigar också till sälskadeersättning.