Länsstyrelsen i Södermanlands län

Landshövdingen till S:t Petersburg

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 11:30 CEST

Landshövding Bo Holmberg reser på onsdagen till S:t Petersburg i Ryssland. Där deltar han, tillsammans med guvernören i Leningrads län, under två dagar i den årliga
internationella konferensen för kvinnliga entreprenörer.

- Jag ska diskutera arbetet med det lyckosamma Weranprojektet, som underlättar kontakterna mellan svenska och ryska affärskvinnor, berättar landshövdingen.
- Jag har också med mig en positiv nyhet till deltagarna, fortsätter Bo Holmberg. Den svenska regeringen har via SIDA avsatt cirka 9,8 miljoner kronor. Det gör att projektet nu kan utvidgas till att omfatta hela Mälardalen och ytterligare tre län i Ryssland.

Weranprojektet startade år 2000 som ett samarbete mellan Södermanlands län och Leningrads län i Ryssland. I arbetet deltog Länsstyrelsen, Landstinget och länets regionala resurscentra på den svenska sidan och Leningrads län på den ryska sidan.
Syftet med samarbetet var bl a att överföra länets positiva erfarenheter av de lokala resurscentra för kvinnor som började byggas upp i mitten av 90-talet. Ett arbete som utvärderats av Mälardalens högskola och visat ett mycket gott resultat för utveckling av kvinnligt entreprenörskap. Lokala resurscentra finns nu i länets samtliga kommuner. Arbete har uppmärksammats nationellt och länsstyrelsen har fått statliga medel för ett nationellt pilotprojekt som ytterligare ska utveckla verksamheten vid de lokala resurscentra.

- Jag ser framför mig ett vidgat samarbete mellan Mälardalen och västra Ryssland med fokus på kvinnors företagande och sociala nätverk, säger Bo Holmberg.

Caj Möllergren 0155 - 26 40 52 070 – 605 45 25