Landskrona stad

Landskrona är hemma! - Nu börjar arbetet med att lyfta Landskronas varumärke

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 15:08 CEST

Landskrona ska kännetecknas av hemkänsla, kreativitet och närhet. I går beslutade kommunfullmäktige om Landskronas varumärkesstrategi. Arbetet med att genomföra varumärket tar nu vid.

- Varumärket ska bidra till att skapa stolthet och samhörighet. Det ska stärka en positiv bild av Landskrona, både inom kommunens gränser och gentemot omvärlden. Varumärkesstrategin är som ett paraply under vilket vi driver, utvecklar och samordnar det arbetet, säger Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande.

Landskrona ska bli den plats i Sverige som bäst kombinerar hemkänsla, kreativitet och närhet till attraktiva och konkurrenskraftiga fördelar för både boende, företagare och besökare. Målsättningen är att göra Landskrona till ett starkt och attraktivt varumärke.

- Arbetet med varumärket innebär att driva organisationen framåt, att långsiktigt profilera Landskronas unika värden och visa på det samlade utbudet av tjänster och upplevelser samt att beskriva och tydliggöra Landskrona stads möjligheter att tillgodose människors behov och önskningar, säger Susanne Öström, stadsdirektör.

Varumärkesstrategin har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen. Processen inleddes i september förra året. Under projektet har data om hur Landskrona uppfattas inhämtats. 

-  Nu inleds ett långsiktigt arbete inom stadens förvaltningar att omsätta löftena i praktiken. Vi kommer även att erbjuda andra aktörer och individer att delta i detta arbete, som ska pågå under många år framöver. Vi behöver alla krafter i Landskrona till detta, säger Susanne Öström.

Närmast kommer en kortversion av varumärkesstrategin att tas fram, liksom hjälpmedel och tips hur varumärkesstrategins värdeord kan visas i ord, bild och handling.

Du hittar varumärkesstrategin i sin helhet längst ned på sidan.

 

För vidare frågor, kontakta

Helena Zimmerdahl
kommunikationschef i Landskrona stad och projektledare för varumärkesarbetet
0709-47 00 51


Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.