Landskrona stad

Landskrona aktuellt för EONs biogassatsning

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 13:42 CET

EON meddelade idag att företaget går vidare och undersöker möjligheterna att bygga en förgasningsanläggning i Landskrona eller Malmö. Tre orter i Skåne har varit aktuella - Malmö, Helsingborg och Landskrona - och idag kom beskedet att EON nu fortsätter med Landskrona och Malmö.

- EONs intresse för Landskrona visar på möjligheterna att utveckla staden till ett centrum för framtida näringslivs- och energisatsningar. Fler arbetstillfällen och nya bostäder ger fler invånare, vilket garanterar välfärden, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (fp).

- Vi välkomnar att EON vill gå vidare med Landskrona. Nya arbetstillfällen är kärnan i utvecklandet av staden, säger Niklas Karlsson, oppositionsråd (s).

Nationellt center för biogasproduktion
Förgasningsanläggningen är tänkt att bli ett nationellt center för förnyelsebar biogasproduktion. Anläggningen planeras att tas i drift 2016 och producera 1,5 TWh. Nästa steg blir att Landskrona stad går vidare i diskussionerna med EON om var anläggningen kan placeras och vilken utbyggnad av omkringliggande infrastruktur som krävs.

- Nu fortsätter vi processen med EON. Landskronas stora fördel är att staden har samtliga tre trafikslag som behövs - såsom vägar, järnväg och hamn, säger Per Fredrik von Platen, stadsbyggnadschef i Landskrona stad.

Planerad byggstart 2013
Anläggningen är planerad att börja byggas 2013 och tas i drift 2016. När anläggningen är fullt utbyggd kommer den att erbjuda ca 150 personer arbete.

För vidare information, kontakta
Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (fp) tfn 0733-47 31 60
Niklas Karlsson, oppositionsråd (s), tfn 0709-47 03 28
Per Fredrik von Platen, stadsbyggnadschef, tfn 0733-47 35 89

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 42 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.