Landskrona stad

Landskrona grundskolor nummer två i Skåne 2010

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 09:30 CET

Föräldraalliansen Sverige har sedan 2006 rankat Sveriges grundskolekommuner. De kvalitetsområden som använts är måluppfyllelse, pedagogisk personal, övriga hälso- och studiefrämjande resurser samt fritidshemmen. Landskrona hamnar på en god 38 plats i landet. Därmed placerar sig Landskrona näst högst bland Skånes kommuner. Placeringen är i stort sett densamma från 2009.

- Det här är verkligen roligt! Särskilt roligt är det eftersom det är en föräldraorganisation som står bakom rankingen, säger Lisa Flinth (FP) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Det finns olika externa bedömningar av landets kommuner som skolkommuner. Placeringarna för en enskild kommun kan variera.

- Förra året var vi årets raket. Nu har vi i stort sett lyckats behålla vår position. Det visar att förra årets uppryckning inte var en dagslända, säger förvaltningschef Tomas Johansson.

Ett stort utvecklingsprogram för Ökad måluppfyllelse i för- och grundskolan pågår från och med 1 januari 2010 och pågå tre år framåt.

- Syftet med denna satsning är att stärka rektorers och personalens kompetens. Pedagogiskt nytänkande och förnyelse kommer att uppmuntras, avslutar Tomas Johansson. 

Lisa Flinth                                                                      Tomas Johansson
Ordförande BUN (FP)                                                  Förvaltningschef BUN
0733 – 47 41 03                                                             0709 – 47 41 01

Fakta om Föräldraalliansen
Föräldraalliansen verkar för en likvärdig skola av hög kvalitet i hela landet. Med likvärdig avser de att varje elev, oavsett var man är född, var i landet man bor eller vilka föräldrar man har, ska ha samma möjligheter att uppnå grundskolans mål. Det innebär att resurserna inte kan fördelas lika utan att det i vissa skolor eller kommuner behövs mer verkliga resurser än i andra för att uppnå målen.

Mer information på http://www.foraldraalliansen.nu/

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.