Landskrona stad

Landskrona i fokus på nationell skolforskningskonferens

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 07:34 CEST

I dag, den 18 oktober, anordnar Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas Riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt näringsliv en nationell konferens i Stockholm Forskning ger bättre resultat i skolan. Ett av exemplen som lyfts fram är skolförbättringsarbetet i Landskrona. 

Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen, kommer att tala om Forskning och utveckling lyfte Landskronas resultat.

-  Våra genomsnittliga meritpoäng för årskurs 9 har stigit på tre år från 178 till 208. En stor del av förklaringen är våra ambitiösa forsknings-och utvecklingsprojekt inom skolan, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningen i Landskrona har i dagsläget tio samarbetsprojekt med olika universitet och högskolor. Det handlar om arbetet med nyanlända elever, förändrad lärararbetstid, matematikundervisningen i grundskolan, inkludering av alla elever, entreprenöriellt lärande, digitalisering av undervisningen med mera.

-  Utgångspunkten för alla dessa skolforskningsprojekt är att de bedrivs nära våra lärare och skall leda till att våra lärare kan utveckla sin undervisning på en mer vetenskaplig grund, säger Tomas Johansson.

För ytterligare information:

Tomas Johansson
Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen
0733 – 47 41 01

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.