Landskrona stad

Landskrona – nationell modell för nyanlända elever

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2013 09:58 CEST

Landskronas seminarie om nyanlända elevers resultat i skolan fick stort intresse i Almedalen. Stadens förbättringsarbete gällande skolgången för denna grupp elever har under de senaste åren fått nationell uppmärksamhet.

Vid seminariet presenterade chefen för stadens utbildningsförvaltning Tomas Johansson arbetet med modellklasser.

– Modellklasserna har haft stark koppling till forskning och lärarnas konkreta undervisning. Fokus har legat på enkla och effektiva analysverktyg av elevernas kunskapsutveckling, modermålshandledning, språkutveckling och matematik, säger Tomas Johansson.

Resultaten har varit uppseendeväckande. I Skolverkets betygssammanställning gällande elever i årskurs 9 som varit kortare tid än fyra år i Sverige hamnar Landskrona som nummer två bland kommuner med fler än 20 elever i gruppen.

Skolledarförbundets ordförande Matz Nilsson påpekade vid seminariet att arbetsmodellen med starka och enkla analysverktyg är viktiga för alla rektorer och att Landskronamodellen är av nationellt intresse.

Lärarnas riksförbunds andre vice förbundsordförande Helena Linge och Lärarförbundets kanslichef Sören Holm konstaterade att Landskronas fokus på undervisningen är central. Det är rätt stöd till lärare bland annat via forskning som är viktig för att resultaten skall förbättras för nyanlända elever.

Se seminariet på Bambuser

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.