Landskrona stad

Landskrona stad ansöker om prövningstillstånd i Högsta domstolen i målet där If och Zürich krävt staden på skadestånd

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 13:41 CEST

Landskrona stads kommunstyrelse har i dag beslutat att ansöka om prövningstillstånd i Högsta domstolen i målet mellan försäkringsbolagen If och Zürich och Landskrona stad.

Tidigare har Lunds tingsrätt och hovrätten konstaterat att Landskrona stad är skadeståndsskyldig. Domen är principiellt mycket viktig då den rör frågan om kommunen har agerat fel vid socialnämndens hantering av ett ärende.

– Frågan i sig är viktig, inte bara för Landskrona, utan för alla kommuner. Det är viktigt att få svar på de frågor som väcktes efter domarna i tingsrätten och hovrätten, det vill säga hur en kommun ska handlägga och agera i ärenden av detta slag, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

De ekonomiska effekterna efter hovrättsdomen innebär att Landskrona stad blir skyldiga att betala nästan 95 miljoner kronor, av dem täcker den egna försäkringen 30 miljoner kronor. Totalt ska Landskrona stad betala nästan 65 miljoner kronor.

Mer information lämnas av Annika Gustafsson, AGL Advokater 08-442 53 00 alternativt 0705-48 96 80.

Torkild Strandberg, Kommunstyrelsens ordf (FP), 0733-47 31 60

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.