Landskrona stad

Landskrona stads kulturpris och kulturstipendium 2010

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 08:51 CET

Foto: Ingmar Sund

Landskrona stads kulturpris tilldelas

Leif Alexandersson, Malin Nilsson och Dario Kumerle för engagerat ledarskap av Cabaré Mix.
20.000 kronor.

Med motivering: Leif, Malin och Dario har genom sitt engagemang berikat Landskrona med en populär artistgrupp, och medverkat till att ge medlemmarna i Showgruppen Cabaré Mix en rik fritid. De tre eldsjälarna har genom sitt viktiga arbete, både praktiskt och konstnärligt, visat att kulturell aktivitet är ett verksamt sätt att växa.

Cabaré Mix består idag av ca. 22 ungdomar och vuxna med olika funktionshinder och har verkat i Landskrona under drygt 20 år.

Landskrona stads kulturstipendium tilldelas
Tuva Hildebrand Petersson, som stöd och uppmuntran till utbildning och vidareutveckling inom scenkonstområdet.
15.000 kronor.

Med motivering: Tuva Hildebrand Petersson, är en ung, ambitiös scenkonstnär, som idag går en välrenommerad dansutbildning i England. Tuva har många strängar på sin lyra, som dans, skådespeleri, stagefighting, och har dessutom redan hunnit med att sätta upp en egen föreställning.

Landskrona stads kulturstipendium tilldelas
föreningen Kulturlaboratoriet för gott ambassadörskap för Landskrona.
15.000 kronor.

Med motivering: Kulturlaboratoriet är en ideell förening som med en stor variation av kulturevenemang bjuder landskronaborna på nya upplevelser. Kulturlaboratoriet har genom sina engagerade medlemmar lyft upp positiva sidor av Landskrona och på ett nytänkande sätt använts sig av det offentliga rummet.

Kulturlaboratoriet startade som en ideell förening 2006. Under åren har föreningen arrangerat bland annat utomhusbio, fotoutställning, musik på stan. Idag har föreningen ett 20-tal medlemmar.

Utdelningsceremonin sker vid Kommunfullmäktiges sista möte för året den 14 december kl 18.00 i Rådhuset.

Om ni vill nå pristagare och stipendiater, kontakta Emeli Zeilon på tel 0733-473121 eller maila emeli.zeilon@landskrona.se

Fritids- och kulturförvaltningen
Emeli Zeilon
Kultursekreterare
Avdelningen för verksamhetsstöd

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.