Landskrona stad

LANDSKRONA STADS KULTURSTIPENDIUM

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 13:39 CEST

Kulturstipendiet kan ha karaktären av kulturpris, d.v.s. stadens uppskattning av

en färdig och kanske avslutad insats, eller kulturstöd, d.v.s. hjälp och

uppmuntran till fortsatta insatser.

Kulturstipendiet kan även ha karaktären av ett bidrag till påbörjad utbildning

inom kulturområdet eller som stöd i en begynnande kulturell verksamhet.

Stipendiat skall vara bosatt eller född i Landskrona eller ha annan särskild

anknytning till kommunen.

Förslag till stipendiat kan insändas av var och en som är intresserad.

Till förfogande står högst 50.000 kronor.

Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat inlämnas på särskild

blankett, som erhålles från Landskrona stad, tel 0418-47 31 21,

e-post: emeli.zeilon@landskrona.se.

Blanketter finns även på stadens hemsida

Ansökan skall ställas till Landskrona stad, Kulturnämnden,

Att. Emeli Zeilon, 261 80 Landskrona, och vara inlämnad senast fredagen den

15 oktober 2010.

Landskrona i september 2010

www.landskrona.se.

KULTURNÄMNDEN

Birgitta Persson

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.