Landskrona stad

LANDSKRONA STADS KULTURSTIPENDIUM

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2012 12:04 CEST

Landskrona stads kulturstipendium utdelas som stöd och uppmuntran till kulturell verksamhet, kulturella insatser och insatser inom kulturmiljöområdet. Stipendiet kan även utdelas som stöd till utbildning och forskning inom kulturområdet.

Kulturstipendiet kan ha karaktären av kulturpris, d.v.s. stadens uppskattning av en färdig och kanske avslutad insats, eller kulturstöd, d.v.s. hjälp och uppmuntran till fortsatta insatser. Kulturstipendiet kan även ha karaktären av ett bidrag till påbörjad utbildning inom kulturområdet eller som stöd i en begynnande kulturell verksamhet.

Stipendiat skall vara bosatt eller född i Landskrona eller ha annan särskild anknytning till kommunen.

Förslag till stipendiat kan insändas av var och en som är intresserad.

Till förfogande står högst 50.000 kronor.

Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat inlämnas på särskild Blankett. Blanketten finns på stadens hemsida www.landskrona.se/pengar_att_soka Eller erhålls från Landskrona stad, tel 0418-47 31 21, e-post: emeli.zeilon@landskrona.se

Ansökan skall ställas till:
Landskrona stad
Kulturnämnden
Att: Emeli Zeilon
261 80 Landskrona
och ska vara inlämnad senast den 1 september 2012.

Landskrona i juni 2012
KULTURNÄMNDEN
Gunlög Stenfelt
Ordförande

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.