Landskrona stad

Landskrona stads kulturstipendium

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 13:22 CEST

Kulturstipendiet kan ha karaktären av kulturpris, d.v.s. stadens uppskattning av en färdig och kanske avslutad insats, eller kulturstöd, d.v.s. hjälp och uppmuntran till fortsatta insatser. Kulturstipendiet kan även ha karaktären av ett bidrag till påbörjad utbildning inom kulturområdet eller som stöd i en begynnande kulturell verksamhet.

Stipendiat skall vara bosatt eller född i Landskrona eller ha annan särskild anknytning till kommunen.

Förslag till stipendiat kan insändas av var och en som är intresserad.

Till förfogande står högst 50.000 kronor.

Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat inlämnas på särskild blankett. Blanketten och reglemente finns på stadens hemsida www.landskrona.se/pengar_att_soka

Eller erhålls från Landskrona stad, tel 0418-47 31 21.

e-post: emeli.zeilon@landskrona.se


Ansökan skall vara inlämnad senast den

1 september.

och ställas till:

Landskrona stad

Fritids- och Kulturförvaltningen

261 80 Landskrona

Märk kuvertet med ”Kulturstipendium”

 

Landskrona i juli 2013


KULTURNÄMNDEN

Gunlög Stenfelt

Ordförande

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.