Landskrona stad

Landskrona väl framme i rankingen av Sveriges friluftskommun 2013

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2013 08:52 CEST

Naturvårdsverket, Sveriges kommuner och landsting, Svenskt friluftsliv och Svensk Ekoturismförening har i en gemensam undersökning granskat hur landets kommuner arbetar med friluftsfrågor. Resultatet är nu publicerat och Landskrona får en framträdande placering i rankingen som nummer 28 av de 262 kommuner som deltagit i undersökningen.

Vinnare och utsedd till Sveriges friluftskommun 2013 blev Örebro. Bra placerade skånska kommuner var Kristianstad (3), Hässleholm (20), Landskrona (28) och Lund (36).

Undersökningen omfattade tre olika områden:

  • Vilka planer som finns i kommunen för utveckling av friluftslivet
  • Hur informationen till allmänheten utförs och vilket samarbete man har med de ideella friluftsföreningarna.
  • Hur väl försedd kommunen är med aktiviteter för friluftslivet

- Det är mycket glädjande att vi får detta erkännande för vårt arbete med att ge Landskronaborna och besökande turister möjlighet till bra och trygga aktiviteter i naturen, säger Fritidsnämndens ordförande Birgitta Persson.

Fritids- och kulturförvaltningen genomförde för fyra år sedan en kultur- och fritidsvaneundersökning för Landskrona. Resultatet från den var tydligt att för Landskronaborna är strandliv och motion ute i naturen högt uppskattat och man önskade att dessa anläggningar prioriteras för utbyggnad.

- De senaste åren har vi målmedvetet satsat på att utveckla stränder och ledsystem för vandring och cykling, berättar Tom Sörensson som är utvecklingsstrateg på fritids- och kulturförvaltningen. Vi har ett flertal Blå Flagg-klassade stränder och bygger nu målmedvetet vidare på att utveckla leder, bygga utegym och se till att dessa anläggningar sköts på ett bra sätt.

Under 2013 byggs i Landskrona ett utegym nära centrum anpassat för lättare träning. En cykelled – Tycho Braheleden - etableras med start i Svalöv via Landskrona, Ven och över till den danska sidan med slutpunkt i Bröndby. Denna led är ett resultat av ett EU-finansierat projekt som administreras av Destination Borstahusen. I Glumslövsområdet etableras en annan lokal cykelled.

Undersökningen finns tillgänglig på: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6556-0.pdf

 Vid frågor kontakta:
Tom Sörensson
Utvecklingsstrateg
Fritids- och kulturförvaltningen
Landskrona stad
0709-47 04 73
tom.sorensson@landskrona.se

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.