Landskrona stad

Landskronas besöksnäring satsar långsiktigt

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 07:00 CEST

År 2012 landade Landskronaturismens omsättning på 487 miljoner kronor. Fler aktiviteter
på färre besökare blev resultatet. Nu satsar Landskrona på framtiden.

Turismnäringens årliga TEM-rapport har kommit och ger en sammanfattande bild av de ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekterna av turismen i Landskrona under 2012.

Den totala omsättningen landade på 487 miljoner kronor och antalet helårs­anställda uppgick till 415 personer.

- Även om omsättningen totalt gått tillbaka med 21 miljoner under 2012 på grund av finanskrisen, en stark svensk krona gentemot danska kronan och euron, och det ostadiga och kalla vädret så ser vi ändå att flera långsiktiga satsningar kommit igång i Landskrona. Det är bra att vi inte tappar tempo nu utan förbereder oss på den ekonomiska uppgång som väntas efter nedgången, säger Robert Patzelt, turismsamordnare i Landskrona stad

Turismen delas in en kommersiell och en icke-kommersiell del. Den kommers­iella delen består av de besökare som betalar för logi eller gör dags be­sök. Hotellen stod för 65 procent av de kommersiella övernattningarna, vilket är en ökning med 2,1 procent, och fördelat på bransch visar statistiken en ökning av omsättningen inom aktiviteter med 15 procent jämfört med 2011.

-  Landskrona är på frammarsch i utvecklingen av exportmogna produkter och det syns på siffrorna att de som besöker oss också deltar i fler aktiv­iteter än tidigare. Vi är en destination för soft adventure* och efter­frågan ökar vilket gör att jag ser på framtiden med tillförsikt, fortsätter Robert.

Inom den icke-kommersiella delen ökar omsättningen inom eget fritidshus, släkt och vänner, samt genomfartsresenärer.

- 2012 var finansiellt mycket turbulent med flera stora varsel och krislån som gjorde människor mer återhållsamma. Man använder i allt större grad sina fritidshus eller besöker släkt och vänner som alternativ för att få bättre ekonomi i sitt resande, avslutar Robert.

 

För mer information, kontakta:
Robert Patzelt
turismsamordnare, Landskrona stad
0418-470490
robert.patzelt@landskrona.se

 

* Soft adventure avser den typ av turism där utmaningar och äventyr kräver lite eller ingen erfarenhet, och är aktiviteter med låg risk. Exempel på soft adventure är ridning, snorkling, paddling, cykling, vandring och geocaching.


Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.