Socialdepartementet

Landstingen får stärkta drivkrafter för att förbättra sjukskrivningsprocessen

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:14 CET

Regeringen beslutar i dag att godkänna ett avtal som innebär att landstingen kan få behålla upp till hälften av de besparingar i statens budget som uppnås genom minskat sjuktal i respektive landsting.

Avtalet innebär dessutom att landstingen åtar sig att implementera Socialstyrelsens och Försäkringskassans riktlinjer för sjukskrivningar. Riktlinjerna syftar till att underlätta bedömningen av lämpliga sjukskrivningstider vid olika diagnoser.

För att utvärdera den överenskommelse som ingåtts har Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering fått i uppdrag att analysera hur denna påverkar sjukskrivningsprocessen och landstingens rehabiliteringsarbete.

Överenskommelsen är ett tillägg till den treåriga satsning, även kallad sjukvårdsmiljarden, som löper under åren 2007-2009. Med dagens överenskommelse ökas landstingens andel av minskade sjukskrivningskostnader som ligger mellan noll och fem procent från 15 till 25 procent och minskningar över fem procent från 25 till 50 procent.


Kontakt:
Mychèle Östman
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 10 00
070-771 16 34
mychele.ostman@social.ministry.se