Sveriges Kommuner och Landsting

Landstingen kraftsamlar kring ny metod för strålning

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 13:48 CET

De landsting som har universitetssjukhus är överens om att investera i en ny anläggning för avancerad strålbehandling. 2 500 patienter från hela landet kan behandlas med mindre risk för allvarliga biverkningar och större möjligheter att botas.

– Jag är mycket glad över att landstingen kommit fram till att göra denna gemensamma satsning, säger Paul Håkansson, ordförande i Landstingsförbundets hälso- och sjukvårdsberedning. Det här är en stor möjlighet för att så småningom kunna erbjuda en bättre vård för patienter med livshotande tumörsjukdomar.

Tumörer kan i stor utsträckning framgångsrikt behandlas med strålbehandling. Men en del patienter, speciellt barn och yngre, kan drabbas av allvarliga biverkningar med försämrad funktion i till exempel lungor, hjärta och njurar. Den nya metoden gäller i första hand behandling med protoner men även lätta joner. Metoden innebär, i jämförelse med konventionell strålbehandling, en starkt ökad möjlighet att minska eller helt undvika stråldoser och därmed biverkningar i friska vävnader. Stråldosen kan ökas i själva tumören och det ger ökade möjligheter att bota patienten.

Planerna på en anläggning för avancerad strålbehandling presenterades i början på 2004. Eftersom inget landsting enskilt kan ta på sig kostnaderna - drygt en halv miljard kronor - så har frågan utretts grundligt. Det har nu visat sig att den mest lämpliga formen är att bilda ett kommunalförbund där landsting med universitetssjukhus är medlemmar och ägare till anläggningen. Förslaget är att den ska ligga i Uppsala.

Verksamheten ska vara nationell och landstingen ska på aktuella indikationer remittera patienter till denna form av strålbehandling.

Landstingen i Stockholm, Uppsala, Östergötland, Örebro, Västerbotten och Region Skåne samt Västra Götalandsregionen har nu fått ett underlag för beslut, att ta ställning till. Detta ska ske före juni månads utgång och efter det kan sedan upphandling påbörjas.

– Det här är ett mycket stort projekt och det kommer att ta lite tid innan verksamheten är igång. Vår tidplan är att om cirka 4-5 år ska de patienter som bör ha denna form av behandling kunna få det, avslutar Paul Håkansson.

För mer information: Avd. för vård och omsorg,
Direktör Ellen Hyttsten, tfn 08-452 76 99, mobil 070-319 76 99, ellen.hyttsten@skl.se
Utredare Kerstin Sjöberg, tfn 08-452 76 67, mobil 070-319 76 67, kerstin.sjoberg@skl.se
Paul Håkansson, tfn 013-22 71 12, mobil 070-533 32 87, paul.hakansson@lio.se