Sveriges Kommuner och Landsting

Landstingens verksamhet och ekonomi 2003

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 17:17 CEST

Landstingens kostnader för hälso- och sjukvård (inkl tandvård) uppgick till knappt 140 miljarder kronor, motsvarande 15 300 kronor per invånare. Av dessa kostnader gick 59 procent till specialiserad somatisk vård, 18 procent till primärvård och 10 procent till psykiatrisk vård. Bland annat framgår detta av rapporten Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2003.

Landstingens verksamhet är uppdelad i ett femtiotal delområden inom specialiserad vård, primärvård m m. Kostnader, besök hos läkare och andra personalkategorier, utskrivna patienter, vårdplatser, m m redovisas i den nya rapporten.

I genomsnitt gjordes 2,9 läkarbesök och 3,5 besök hos andra personalkategorier per invånare. Flest läkarbesök gjordes inom specialiserad vård (1,5) och flest besök hos andra personalkategorier, bland annat sjuksköterskor och sjukgymnaster, gjordes inom primärvård (2,6). Inom sluten vård redovisas motsvarande 0,16 vårdtillfällen per invånare.

Rapporten kan laddas ner eller beställas från Landstingsförbundets webbplats www.lf.svekom.se eller via tfn 020-31 32 30.

För mer information:
Ekonom Mianette Lundqvist, tfn: 08-452 77 23 (ekonomidelen)
Utredare Vanja Ericsson, tfn: 08-452 77 26 (verksamhetsdelen)