Stockholms Läns Landsting

Landstinget är cyniskt mot yngre läkare (kd)

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 15:00 CEST

- Landstinget måste bli bättre på att tillvarata de yngre läkarna. I annat fall riskerar vi stora problem med nyrekryteringen till Stockholms läns landsting. Det säger Stig Nyman, landstingsråd och gruppledare för Kristdemokraterna, med anledning av sin interpellation till landstingsrådet Lars Dahlberg (s).

- Landstinget antog i februari en ny personalpolicy med visionen om en modern och utvecklande personalpolitik. Så här uttrycks det bl.a.: ”Stockholms läns landsting ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare där medarbetarna känner arbetsglädje, stolthet, engagemang och framtidstro i en organisation som kännetecknas av kompetens och långsiktig verksamhetsutveckling.” Verkligheten står i bjärt kontrast till detta, i synnerhet när det gäller blivande läkare.

- De yngre läkarna i Stockholm och Stockholms Läkarförening har upprepade gånger påtalat problemen utan att få gehör för de högst rimliga krav som läkare i allmäntjänstgöring, s.k. AT, ställer på sin arbetsgivare. Landstinget hänvisar till att man inte behöver göra några större förändringar eftersom de ändå har så många som söker platserna. Det är uttryck för en cynisk personalpolitik.

- År efter år hamnar Stockholms sjukhus mycket långt ner i de yngre läkarnas AT-rankning. I år är det bara Norrtälje sjukhus som utmärker sig riktigt positivt. Vilken tur att landstingets majoritet inte hann lägga ner sjukhuset för ett år sedan!

- De yngre läkarna rekommenderar sina kollegor att inte söka AT i Stockholm. Jag frågar därför Lars Dahlberg (s): Vid vilken tidpunkt kommer de yngre läkarna att med fog kunna ändra sin rekommendation till den motsatta, nämligen: Sök AT i Stockholm!

För mer information:
Stig Nyman
landstingsråd
mobil. 070-372 34 05

Jan Fjellstedt
pressekreterare
mobil. 070-737 41 51