Landstinget Sörmland

Landstinget arrangerar vandringsutställning på temat hälsa, arbete och kön

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 09:44 CEST

På uppdrag av Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration visas under hösten en utställning på temat hälsa, arbete och kön. Utställningen riktar sig till såväl allmänheten som till personal inom landstinget. Under några veckor under oktober-december kommer den att finnas i huvudentrén på vart och ett av länets sjukhus, med start kommande måndag på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Det bildmaterial som visas är framtaget på uppdrag av dåvarande Lanstingsförbundet, och har därefter kompletterats med lokal information från Landstinget Sörmland. Efter det att invigning förrättats första utställningsdagen på respektive sjukhus arrangeras en teaterföreställning följd av ett seminarium. Utställningen visas enligt följande:

Kullbergska sjukhuset24 oktober – 4 november
Nyköpings lasarett7 november – 18 november
Mälarsjukhuset21 november – 9 december

Bilagt finns en presentation samt program för vandringsutställningen. Representanter för media hälsas härmed välkomna att ta del av utställningen samt de kringaktiviteter som äger rum vid respektive sjukhus.

LANDSTINGET SÖRMLAND
Informationsenheten

Jan Toftling

Bilagor
1. Presentation av vandringsutställningen
2. Program för arrangemang på respektive sjukhus

För mer information kontakta
Kersti Wahlström, telefon 016-10 31 19
Jan Toftling, telefon 016-10 30 45

Vandringsutställning hösten 2005, program.doc (Öppnas i nytt fönster)
http://www.landstinget.sormland.se/cs-media/pressmeddelande/uploads/000089336/Vandringsutst%E4llning%20h%F6sten%202005%2C%20program.doc