Landstinget Gävleborg

Landstinget beviljar investeringsbidrag till tre etanolpumpar

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 17:00 CEST

Inom ramen för sin klimatstrategi fick Landstinget Gävleborg i december 2003 ett bidrag från naturvårdsverket på 2,7 miljoner för att minska koldioxidutsläppen i Gävleborgs län. En del av dessa pengar öronmärktes till att i samarbete med Gävleborgs läns bränsleleverantörer utveckla infrastrukturen för E85, det vill säga bensin med en 85 procent inblandning av det förnyelsebara bränslet etanol. I korthet innebär detta att fler etanolpumpar i Gävleborgs län kommer att uppföras under 2004.

Erbjudanden om att ta del av ett bidrag om 30 procent av investeringskostnaden för uppförande av en E85-pump har gått ut till bränsledistributörerna i sex prioriterade kommuner i länet (Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs, Ovanåker, Ockelbo och Gävle). I länet finns i dagsläget bara tre tankningsställen för etanolbränsle och dessa är Gävle, Sandviken och Söderhamn.

– I många år har det funnits en låst situation som blockerat ambitionerna att ha en mera miljöanpassad fordonspark, menar miljösamordnare Jörgen Blomkvist. Bensinbolagen vill ha en viss volym miljöbilar för att våga investera i etanolpumpar. Ett viktigt incitament att skaffa miljöbilar har saknats hos landstinget och kommunerna då tankställen saknats. Nu med detta bidrag, ett stigande bensinpris och en sakta ökande förståelse kring klimatproblematiken hos olika parter är vi på väg mot en lösning, menar Jörgen Blomkvist.

– I första skedet väljer nu landstinget att ge bidrag till Statoil AB på alla tre orterna Ljusdal, Bollnäs och Ovanåker med motiveringen att Statoil haft den klaraste och bästa intresseanmälan. På övriga orter inväntar landstinget kompletteringar innan beslut kommer att fattas. Räcker pengarna kommer vi att gå ut med erbjudanden till flera kommuner än de sex som vi prioriterat säger Jörgen Blomkvist.