Landstinget Blekinge

Landstinget Blekinge inrättar vetenskapligt råd

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 14:54 CET

Ett vetenskapligt råd etableras nu i Landstinget Blekinge. Det beslutet fattade landstingsstyrelsens arbetsutskott i samband med dagens sammanträde.

- Det nya rådet kommer att få en viktig uppgift när det gäller att initiera och kvalitetssäkra den forskning som bedrivs inom Landstinget Blekinge. Att vi satsar på forskning är oerhört betydelsefullt. Det gör att vi kan förbättra hälso- och sjukvården än mer och det gör oss också till en attraktiv arbetsgivare, säger landstingsrådet Bernth Johnson (s).

Satsningen på ett vetenskapligt råd är en del av landstingets nya forsknings- och utvecklingsstrategi. Den tidigare FoU-enheten har nu avvecklats och ersatts med ett kompetenscentrum som har fått ett bredare uppdrag. Likaså avvecklas forskningskommittén och ersätts med det vetenskapliga rådet.

Rådet ska se till att den forskning som bedrivs inom Landstinget Blekinge håller hög standard. Dessutom ska rådet bidra till att göra forskningsarbeten kända inom landstinget.

- När vi utvecklar ny kunskap måste vi se till att våra medarbetare får kännedom om den och använder sig av den i sitt dagliga arbete. Först då gör den nytta för våra patienter. Rådet får därför en viktig uppgift som kunskapsspridare, säger Bernth Johnson.

Rådet som kommer att sammanträda tre gånger per år består av en rad meriterade forskare från universitet och högskolor, bland andra Anders Håkansson, professor i allmänmedicin vid Lunds Universitet, Bo Helgesson, professor i arbetsvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola, Ingalill Rahm Hallberg, professor i vårdvetenskap vid Lunds Universitet och Maria Albin, docent i yrkesmedicin vid Universitetssjukhuset i Lund. Majoriteten av ledamöterna kommer dock från Landstinget Blekinge och ordförande blir Mats Lundström, professor och överläkare vid Blekingesjukhusets ögonklinik

I samband med dagens sammanträde fattade arbetsutskottet också beslut om säkerhetsåtgärder i Wämö Center i Karlskrona. Bakgrunden till beslutet är det växande antalet hot mot politiker, enligt utredningar från Sveriges Kommuner och Landsting.

Vidare beslöt arbetsutskottet om att ge bidrag till en nationell konferens om akutsjukvård som kommer att arrangeras i Blekinge i september i år. Det är föreningen FLISA (föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård) som arrangerar konferensen i samarbete med Blekingesjukhusets akutklinik i Karlskrona.