NS Sensus

Landstinget Dalarna och Landstinget Västernorrland, har de fått av Sveriges riksdag befogenhet att införa "egna lagar"?

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2013 23:40 CET

Rättssäkerhet är av största vikt utifrån att landstingsskattebetalarna står i beroende ställning till myndighetsutövarna. Men hur är det egentligen med landstingen, åtföljer de skyldigheterna lagstiftaren ålagt dem via lagstiftningen?

Landstinget Dalarna och Landstinget Västernorrland har nu att bevisa att det gjort det i två ärenden som följer samma mönster, "egna lagar" tycks gälla! Systematiskt och generellt tycks dessa bedriva yrkesverksamhet inom Hälso  och sjukvård som icke på något sätt kan finnas stöd för i gällande lagrum, inga sådana bevis har framlagts i motiverade beslut från någotdera landsting som omnämns.

Du kan läsa hela skrivelsen till Landstinget Dalarna och Landstinget Västernorrland via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/01/13/2013-01-13-har-landstingen-skapat-egna-lagar-i-strid-emot-sveriges-riksdags-beslut/  

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverksridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/