Sectra AB

Landstinget Gävleborg väljer digital mammografi med marknadens lägsta stråldos

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 09:06 CET

Landstinget Gävleborg satsar på digital mammografi som främjar en säker, effektiv och ergonomisk undersökning för kvinnorna i länet. De mammografisystem som landstinget investerat i har den lägsta stråldosen på marknaden och levereras av Linköpingsföretaget Sectra. Ordervärdet uppgår till 5,9 Mkr.

De nya mammografisystemen, Sectra MicroDose Mammography, kommer att ersätta befintlig analog utrustning på enheterna för mammografiscreening vid sjukhusen i Gävle och Hudiksvall. Installationen inleds i början av 2007.

– Vi har sett Sectras system i drift vid Södersjukhuset i Stockholm, en upplevelse som övertygade oss om att systemet är optimalt för mammografiscreening och uppfyller våra krav på produktivitet och användarvänlighet, säger Anders Åkerlund, överläkare och chef för mammografiverksamheten i Landstinget Gävleborg.

Minskad stråldos
En övergång till digital mammografi innebär ett antal fördelar jämfört med dagens analoga verksamhet vid sjukhusen i Gävleborgs landsting. En av fördelarna är att den digitala utrustningen minskar stråldosen som kvinnorna utsätts för vid en mammografiundersökning. Detta är extra viktigt för screeningverksamheten där friska kvinnor undersöks vid ett relativt stort antal tillfällen med jämna intervall.

– En av de stora fördelarna med vårt nya system är att det har marknadens lägsta dos vilket är ytterst viktigt för de kvinnor vi undersöker, fortsätter Anders Åkerlund.

I Gävleborg kallas alla kvinnor mellan 40-74 år vartannat år till hälsoundersökning och det undersöks cirka 30,000 kvinnor i länet varje år. Syftet är att upptäcka eventuell bröstcancer i ett tidigt skede då behandlingen har störst verkan. Tidig upptäckt sparar människoliv och vårdkostnader.

Bättre miljö utan framkallning och tung filmhantering
I och med digitaliseringen av mammografin har all röntgenverksamhet i Landstinget Gävleborg övergett film och kemikalier. Röntgenavdelningarna i länet använder sedan tidigare Sectras IT-system för hantering och arkivering av patientuppgifter och bilder och får med den nya mammografiutrustningen en helt digital lösning; bilderna granskas på datorskärmar och all framkallning samt tung filmhantering kommer att försvinna. Läkare och röntgensköterskor får bilder och information snabbare. Dessutom ger den digitala tekniken avsevärt förbättrad ergonomi och arbetsmiljö för personalen.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 013 - 23 52 27
Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013 - 23 52 09

Om Sectras medicinska system
Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 850 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 40 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectrakoncernens verksamhet
Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i elva länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2005/2006 till 564 Mkr. Sectra är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1999. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.