Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborgs handledarpris 2004

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 19:00 CEST

Styrelsen för Sylf (Sveriges yngre läkares förening) i Gävleborg har beslutat att 2004 års handledarpris tilldelas Sven-Erik Persson, ST-läkare vid kirurgkliniken i Hudiksvall.

Styrelsens motivering till att ge handledarpriset till Sven-Erik Persson har hämtas ur nomineringen av honom:

Sven-Erik Persson har en smittande entusiasm inför sin specialitet. Han är mån om att ge uppmuntran och återkoppling på sina yngre kollegers arbete. Han är ett föredöme i sitt sätt att bemöta sina patienter. Sven-Erik Persson får också beröm för sin förmåga att på ett bra sått lotsa AT-läkare in i det kirurgiska jourarbetet.

- Vi tycker det är roligt att kunna ge priset till en ST-läkare. Sven-Erik Persson visar att erfarna ST-läkare har en viktig roll att fylla som goda handledare, förebilder i det vardagliga arbetet och som länkar mellan yngre läkare och specialister, säger Pär Nyman, ordförande för Sylf i Gävleborg.

Övriga nominerade till årets handledarpris var:
Per Wessén, medicinkliniken Gävle sjukhus
Bo Bergstad, Strömsbro hälsocentral
Anna-Karin Svensson, hälsocentralen Torget, Sandviken
Anders Dahlqvist, hjärtenheten Gävle sjukhus
Stig Wallgren, röntgen Gävle sjukhus
Gloria Osorio, BUP Söderhamn
Peter Rosenberg, Södertulls hälsocentral Gävle
Ulla Johansson, medicinkliniken Hudiksvalls sjukhus
Torbjörn Tuveson, kirurgkliniken Gävle sjukhus
Dorothea Guth, barnkliniken Hudiksvalls sjukhus
Sven Granström, lungklinken Gävle sjukhus
Odd Lind, öronkliniken Hudiksvalls sjukhus