Landstinget Halland

Landstinget Halland satsar på AT-läkarna

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 14:23 CEST

AT-läkarutbildningen i Halland får ett lyft från och med i år.
Den utbildning som ges på kliniker och vårdcentraler kompletteras nu med ämnen som är helt andra än de rent medicinska.
Grupputveckling, kommunikation och möten med andra kulturer är några exempel. Syftet är att ge AT-läkarna en mer komplett utbildning än de fått förut.

- Vi vill ge utbildningsläkarna en bättre helhet och en bättre kvalitet, genom att ge dem kunskap i andra delar än de rent medicinska, förklarar Eva Lotta Grimblad, allmänläkare och samordnare av utbildningen.

God respons
Den kompletterande utbildningen, som är obligatorisk, omfattar tio dagar, utspridda under AT-tjänstgöringens 18 månader. Utbildningen erbjuds också intresserade ST-läkare. Första tillfället var i april, det fjärde tillfället sker på måndag och tisdag i Falkenberg. Responsens från AT-läkarna har hittills varit mycket god.

Läkarens roll i arbetsplatsens team, landstingets organisation, kommunikation med kollegor och patienter, att jobba med tolk, etik exempelvis i samband med dödsfall, ledarskap, läkemedelsfrågor med mera är ämnen som tas upp under de tio dagarna och som tidigare enbart berörts flyktigt under AT-utbildningen.

Utvärdering efter första omgången
- Den kompletterande utbildningen genomförs för första gången. Vi utvärderar därför hela tiden och kommer att modifiera tills nästa gång, säger Eva Lotta Grimblad.

Normalt är målgruppen samtliga AT-läkare och även intresserade ST-läkare. Men den utbildning som sker på måndag och tisdag vänder sig enbart till dem som befinner sig i slutfasen av sin allmäntjänstgöring inom primärvården. Temat för de båda dagarna är relationsanpassad kommunikation.

- Syftet är att lära AT-läkarna anpassa sin kommunikation efter den person de pratar med. Utbildningen ges i slutet av blocket för AT-tjänstgöring, säger Eva Lotta Grimblad.

I arbetet med att förbättra AT-utbildningen har Landstinget Halland tagit fram en ny, landstingsgemensam policy som slår fast vad AT-utbildningen ska innehålla. Tiodagarskursen är en av delarna.

Välkommen att besöka AT-utbildningen i Falkenberg!
Tisdagen den 14 oktober klockan 11.30-12.00.
Då finns möjlighet att ställa frågor till AT-läkarna, Eva Lotta Grimblad och till konsulten Birgitta Persson, som håller i utbildningen ”relationsanpassad kommunikation”.

Fakta AT-tjänstgöring
AT-tjänstgöring, allmäntjänstgöring, omfattar 21 månader.
För närvarande finns ett 60-tal AT-läkare inom Landstinget Halland. 32 AT-läkare tas emot varje år.
I AT-utbildningen ingår fyra block: medicin 6 månader, kirurgi inklusive ortopedi och anestesi 6 månader, psykiatri 3 månader och allmänmedicin 6 månader. De två första blockens innehåll skiljer mellan de två sjukhusen.

För mer information:
Eva Lotta Grimblad, samordnare av utbildningen, tfn: 070-521 32 19