Kulturrådet

Landstinget i Uppsala satsar på bildkonst och läsfrämjande i kulturplanen

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 08:29 CET

Landstinget i Uppsala län ska förutom två pågående läsfrämjandeprojekt ytterligare stärka litteraturområdet. Förutsättningarna för en regional bildkonstverksamhet ska beredas vidare under 2014. Det är två områden som Landstinget i Uppsala län satsar på i kulturplanen för nästa år. Sammanlagt fördelar Kulturrådet cirka 1,2 miljarder kronor till regional kultur.

– Under de tre år som kultursamverkansmodellen varit igång har intresset för kulturfrågor i regionerna stadigt ökat, säger Erik Åström, koordinator för regionala frågor på Kulturrådet.

Det var i december 2009 som riksdagen beslutade att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Enligt kultursamverkansmodellen tar landstingen fram en kulturplan som utgör underlag för statens bidragsgivning. Den dryga miljarden fördelas mellan olika konst- och kulturformer; teater, dans, museer, bibliotek, arkiv, hemslöjd, konst- och kulturfrämjande  och filmkulturell verksamhet.

Kulturrådet har under 2013 fört dialog med de län som ingår i modellen. Vid dialogerna utvecklas tankar och idéer i arbetet med kulturplanerna. Beslutet har skett i samråd med myndigheterna/organisationerna i Samverkansrådet. Samverkansrådet består av Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Svenska Filminstitutet, Riksteatern, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Kungliga biblioteket, Konstnärsnämnden, Länsstyrelserna samt Kulturrådet.

Senare under våren kommer Kulturrådet att fatta beslut om utvecklingsbidrag.

Ytterligare information:
Erik Åström, koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
E-post: erik.astrom@kulturradet.se

Jochum Landin, handläggare
Telefon: 08-519 264 39
E-post: jochum.landin@kulturradet.se

Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: jelena.jesic@kulturradet.se