Landstinget i Värmland

Landstinget i Värmland anmäler enligt Lex Maria att två unga män tagit sina liv

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 14:20 CET

Två unga män som fått vård inom Landstinget i Värmland tog under sommaren 2006 sina liv. Händelserna anmäls nu till Socialstyrelsen för granskning enligt Lex Maria.

LK/070002

Den första händelsen gäller en ung man som haft regelbunden kontakt med öppenvårdspsykiatrin sedan 2005. Under 2006 påbörjas behandling med kognitiv beteende terapi men behandlingen avslutas efter fyra tillfällen efter att patienten uppträtt våldsamt mot terapeutens närstående. Behandlingen återupptas inte då ingen terapeut finns att tillgå. Mannen söker subakut ansvarig läkare inom psykiatrin i mitten av juni och vill bli fortsatt sjukskriven, uppfattas förbättrad och det fanns inga misstankar på destruktiva tankar eller planer. Fem dagar senare tar mannen sitt liv.
Anmälans diarienummer: LK/070113


Den andra händelsen gäller en ung man som haft långvarig kontakt med barn och ungdomspsykiatrin och från 2003 behandlingskontakt med vuxenpsykiatrin. Efter initierad kontakt med öppenvårdsteam har ett 20 tal återbesök till läkare genomförts och frågan om självdestruktivitet och suicidtankar har regelbundet berörts. I samverkan med socialtjänsten erbjuds mannen vård på ett behandlingshem. En tät kontakt mellan öppenvårdspsykiatrin, kommunens socialtjänst och mannens föräldrar har skett och uppfattats som välfungerande. En månad efter avslutad behandlingsperiod på behandlingshemmet tar den unge mannen sitt liv.
Anmälans diarienummer: LK/070114