Örebro Läns Landsting

Landstinget inför nytt gånghjälpmedel för små barn

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 16:35 CEST

Swivel Walker är ett nytt gånghjälpmedel som kommer att införlivas i landstingets hjälpmedelssortiment.

Swivel Walker är främst avsett för små barn med förlamningar i benen, orsakade av t ex ryggmärgsbråck eller muskeldystrofi, dvs en sjukdom som får musklerna att förtvina. Med hjälp av Swivel Walker kan dessa barn självständigt röra sig ganska lätt på korta ytor.
Ca två – tre barn beräknas årligen få behov av hjälpmedlet.

Swivel Walker kan närmast beskrivas som en plastsköld förankrad mot ett underlag med rörliga fotplattor. Hjälpmedlet underlättar ståendet och understödjer gången genom att kroppen får stöd och kan vagga sig fram i ett gångliknande rörelsemönster. Barnens rörlighet ökar väsentligt. Det är ett komplement till andra förflyttningshjälpmedel som stårullstol och ståstöd och är lämpligt att använda från ca tre års ålder.

Kostnaden för en Swivel Walker är ca 16 000 kronor, plus tillkommande kostnader för montering och individuell anpassning. Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu beslutat att låta Swivel Walker ingå i landstingets hjälpmedelssortiment på förslag av Beredningen för funktionshinder och hjälpmedel.

Landstingets årliga kostnad för denna utökning av sortimentet beräknas till ca 100 000 kronor. Samtidigt föreslår beredningen en utrensning ur landstingets hjälpmedelssortiment av andra, enklare hjälpmedel. Hjälpmedel som den enskilde själv kan skaffa ska tas bort, enligt förslaget. Hjälpmedel som inte kan skaffas på annat sätt än genom förskrivning från landstinget ska finnas kvar. De flesta landsting har redan gjort en sådan anpassning av sitt sortiment.

- Swivel Walker är ett nytt hjälpmedel med ny teknik. Vi anser att det är angeläget att ha med det i hjälpmedelssortimentet, eftersom det avsevärt ökar barnens självständighet, säger Martin Lind, ordförande i beredningen för funktionshinder och hjälpmedel.
- Samtidigt måste vi omprioritera tillgången på hjälpmedel, för att finansiera detta och andra nya hjälpmedel som vi vet kommer att behövas. Vi kan inte lyfta in nyheter utan att också frigöra resurser.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Martin Lind, ordförande i Beredningen för funktionshinder och hjälpmedel,
tel: 019-602 70 42, mobil 070- 644 34 55.