Kulturrådet

Landstinget Kronoberg satsar på yttrandefrihet i kulturplanen för 2014

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 08:33 CET

Utvecklingsarbeten inom kulturarvs-, scenkonst- och bildkonstområdena, ökad tillgänglighet för barn och unga samt utvecklingen av en plattform för det fria ordet. Det är tre områden som Landstinget Kronoberg falt att satsa på i kulturplanen för 2014.

Landstinget Kronobergs reviderade kulturplan beskriver även några andra viktiga punkter för år 2014. Det gäller bland annat Kulturparkens arbete med deltagarperspektiv där digitalisering av kulturarvet och öppna magasin är av väsentlig betydelse.

– Regionernas kulturplaner visar en hög ambitionsnivå överlag, säger Kerstin Brunnberg, ordförande Kulturrådet. Det finns en stark vilja att åstadkomma något och många spännande initiativ.De allra flesta gör också stora insatser för att främja yttrandefriheten!

Kulturrådets styrelse har fattat beslut om stöd till regional kulturverksamhet för 2014. Totalt rör det sig om cirka 1,2 miljarder kronor. Det är fjärde gången bidragen fördelas enligt kultursamverkansmodellen och 20 av 21 län ingår.

Senare under våren kommer Kulturrådet att fatta beslut om utvecklingsbidrag.

Ytterligare information:
Erik Åström, koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
E-post: erik.astrom@kulturradet.se

Jochum Landin, handläggare
Telefon: 08-519 264 39
E-post: jochum.landin@kulturradet.se

Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: jelena.jesic@kulturradet.se